close
تبلیغات در اینترنت
فروشگاه فایل های کمیاب
loading...

فروشگاه فایل های کمیاب

HACKED BY GoJE BLuE !

بهاخان بازدید : 3 پنجشنبه 29 بهمن 1394 زمان : 17:12 نظرات ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Sit HACKED By GoJE BLuE

 

 

 

 

 

 

 

 

گوجه ها و خیار ها

بهاخان بازدید : 9 سه شنبه 06 بهمن 1394 زمان : 17:12 نظرات ()

استخوان عانه یا پوبیس قسمت قدامی استخوان هیپ را می سازد و شامل یک تنه و دو شاخه (فوقانی ، تحتانی) است .در استخوان عانه یا پوبیس ادامه ی قسمت فوقانی – خارجی تنه است که به قسمت عقب و بالا و خارج امتداد دارد و در بالای سوراخ آبتیوریتور ، به استبیولوم می رسد .

استخوان عانه

استخوان عانه

استخوان عانه یا پوبیس قسمت قدامی استخوان هیپ را می سازد و شامل یک تنه و دو شاخه (فوقانی ، تحتانی) است . تنه دارای سه سطح (قدامی ، خلفی ، داخلی ) و یک کنار آزاد فوقانی است .

-سطح قدامی ، زبر و متوجه ران است و محل اتصال گروه داخلی عضلات ران است .

-سطح خلفی ، صاف است و قسمت قدامی جدار لگن کوچک را می سازد .

– سطح داخلی یا سطح سیمفیزیال یک رویه بیضی شکل است که با واسطه ی دیسک اینترپیوبیک در برابر استخوان عانه یا پوبیس طرف مقابل قرار می گیرد و پیوبیک سیمفیسیس را می سازد .

کنار فوقانی تنه  استخوان عانه یا پوبیس ضخیم شده است و به طرف جلو پیش آمده ، ستیغ عانه را می سازد که بر روی آن تندون ها و فشیاهای عضلات جدار قدامی شکم می چسبند . انتهای خارجی کنار فوقانی ، برآمدگی گردی می سازد به نام تکمه یاستخوان عانه یا پوبیس (تکمه ی عانه ) که تقریبا 2/5-3 سانتی متر تا خط وسط فاصله دارد . این تکمه ، محل اتصال رباط اینگوینال است و از روی پوست قابل لمس است ، ولی در مردان به علت عبور طناب اسپرمتیک از روی آن ، به خوبی لمس نمی شود .

شاخه فوقانی استخوان عانه یا پوبیس

در استخوان عانه یا پوبیس ادامه ی قسمت فوقانی – خارجی تنه است که به قسمت عقب و بالا و خارج امتداد دارد و در بالای سوراخ آبتیوریتور ، به استبیولوم می رسد .  به گزارش اسان طب در مقطع عرضی ، سه گوش است از این رو دارای سه سطح و سه کنار است :

-سطح پکتینیال ، سطحی است سه گوش که متوجه جلو و بالا است و از تکمه ی پیوبیس تا برآمدگی ایلیپیوبیک امتداد دارد . حد قدامی این سطح توسط ستیغ آبتیوریتور و حد خلفی آن توسط لبه ی یتز برجسته ای به نام پکتن پوبیس محدود می شود .

-سطح لگنی سطحی است صاف که در بالا ، توسط پکتن پوبیس و در پایین ، توسط لبه ی تیزی که کنار تحتانی شاخه ی فوقانی را می سازد ، محدود می گردد .

-سطح ابتیوریتور متوجه جلو و پایین است و ناودانی به نام ناودان ابتیوریتور آن را از عقب به جلو قطع می کند . کنار قدامی این سطح در جلو ، منطبق با ستیغ آبتیوریتور است و در عقب ، توسط کنار تحتانی محدود می شود .

شاخه تحتانی استخوان عانه یا پوبیس

شاخه تحتانی استخوان عانه یا پوبیس از قسمت تحتانی – خارجی تنه ی پیوبیس خارج شده و به سمت پایین ، عقب و خارج امتداد می یابد و در زیر سوراخ آبتیوریتور ، به شاخه ی اسکیوم متصل می شود .

شاخه تحتانی ، دارای دو سطح (قدامی یا خارجی ، خلفی یا داخلی ) و دو کنار است ، حد خارجی آن ، توسط لبه ی سوراخ آبتیوریتور و حد داخلی آن ، توسط کنار قدامی محدود می گردد .

-سطح قدامی زبر است و محل اتصال عضلات داخلی ران می باشد .

-سطح خلفی یا داخلی ، نزد مردان ، محل اتصال کورپس کورنوسوم است .

منبع مطلب استخوان عانه : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

علل افتادگي پلک و راههاي پيشگيري و درمان آن

بهاخان بازدید : 3 سه شنبه 06 بهمن 1394 زمان : 17:11 نظرات ()

پلک چشم ، چشمها را از عوامل خارجی و نور زیاد حفاظت کرده و تیز قرنیه را مرطوب نگه می دارد . پلک چشم در بالا بزرگتر و متحرک تر از پلک های پائینی است . پلک چشم فوقانی مقداری از عنبیه را می پوشاند در صورتی که تمام نیمه ی تحتانی چشم به طور نرمال به وسیله آن پوشانده نمی شود .

پلک چشم

پلک چشم

پلک چشم ، چشمها را از عوامل خارجی و نور زیاد حفاظت کرده و تیز قرنیه را مرطوب نگه می دارد . در یک آئینه نگاه کنید و به آرامی انگشت را به سمت چشم حرکت دهید . توجه کنید که وقتی انگشت شما به نزدیک چشمتان می رسد پلک چشم بسته می شود .

پلک چشم در بالا بزرگتر و متحرک تر از پلک های پائینی است . پلک چشم فوقانی مقداری از عنبیه را می پوشاند در صورتی که تمام نیمه ی تحتانی چشم به طور نرمال به وسیله آن پوشانده نمی شود . پلک چشم ها اصولا چین های قابل حرکتی هستند که از خارج توسط یک پوست نازک و از داخل به وسیله ی ملتحمه ی بسیار پر عروق پلکی پوشیده می شود .

آشنایی بیشتر با پلک چشم

ملتحمه ی چشم در امتداد ملتحمه ی پلک چشم قرار دارد . ملتحمه ی پلک چشم و کره چشم تشکیل یک بن بست عمقی را می دهد که به آن فورنتکس گویند و در هر چشم 2 فورنیکس فوقانی و تحتانی داریم .

در ضخامت هر پلک چشم یک نوار از بافت همبند محکم به پهنای تقریبی 2/5 cm وجود دارد که به آن Tarsus یا Tarsal . Plate گویند . در بین این صفحه ی همبندی و پوست پلک ، رشته های عضلانی عضله ی Orbicularis oculi . m یا مدور چشم دیده می شود . در جوف تارسوس های فوقانی و تحتانی تعدادی از غدد تارسال وجود دارند که با ترشح چربی باعث جلوگیری از به هم چسبیدن پلکها می شوند .

مژه ها در لبه ی پلک چشم  و در 2 یا 3 ردیف غیر منظم قرار دارند . غدد سبابه ی بزرگ مرتبط با مژه ها را Ciliary glands گویند . در ضمن بین فولیکول مژه ها غدد عرق کمی کمی وجود دارد . جائی که دو پلک به هم می رسند زاویه چشم گویند . بنابراین هر چشم دارای یک گوشه داخلی و یک گشوه خارجی است . وقتی پلک ها بسته اند شکاف بین پلک ها تقریبا به صورت افقی است . به گزارش اسان طب  به جز در نژادهای معینی مثل مغول ها که در آنها شکاف بین پلک ها کمی به سمت بینی دارای یک شیب فوقانی است . سعنی این که انتهای داخلی پلک فوقانی به سمت بالا و داخل پیش رفته . به علاوه زاویه داخلی چشم های آنها به وسیله ی یک چین پوستی خارجی به نام Epiconthal fold که دارای ابعاد مختلفی است پوشیده می شود .

شکاف مایل پلکی و چین اپی کانتال داخلی در افراد با سیندرم داون یا تریزومی 21 که نوعی ابنرمالی کروموزومی است و نیز در سندرمهای مختلف دیگر ظاهر می شود . مثل سندرم فریاد گربه .

در مواقعی که پلک تحتانی سست است و معکوس شده یا وقتی که به دلیل انسداد دستگاه درناژ اشکی به پونتکوم اشکی تحتانی نرسد افزایش ترشح اشک را خواهم داشت .

ممکن است تعدادی از غدد داخلی پلک در اثر التهاب یا انسداد مجاری آنها متورم شوند .

منبع مطلب پلک چشم : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

قوانین علم اکولوژی

بهاخان بازدید : 5 سه شنبه 06 بهمن 1394 زمان : 17:11 نظرات ()

از قوانین اکولوژی اینست که هر چیز به چیز دیگر وابسته است . مثلا وقتی در جایی علیه حشرات سمپاشی می شود با مرگ حشرات ممکن است تولید میوه کاهش پیدا کند زیرا حشرات در گرده افشانی گل ها نقش دارند . بنابراین در هر دستکاری که در محیط زیست صورت میگیرد باید به نتایج آن نیز اندیشید .

قوانین اکولوژی

قوانین اکولوژی

به دانشی که به بررسی رابطه موجود زنده و انسان با محیط زیست می پردازد اکولوژی می گویند . در دانش و  قوانین اکولوژیتاثیر ارتباط انسان با محیط زیست و نتایج دخل و تصرف انسان در محیط ، بررسی و ارزیابی می شود . با تعریفی که از دانش اکولوژی ارائه کردیم اینک زمان آن است که عصاره این علم را که در 4 قانون  ( قوانین اکولوژی ) خلاصه شده مرور کنیم .

قوانین اکولوژی : قانون اول ، هر چیز به چیز دیگر وابسته است .

از قوانین اکولوژی اینست که هر چیز به چیز دیگر وابسته است . مثلا وقتی در جایی علیه حشرات سمپاشی می شود با مرگ حشرات ممکن است تولید میوه کاهش پیدا کند زیرا حشرات در گرده افشانی گل ها نقش دارند . بنابراین در هر دستکاری که در محیط زیست صورت میگیرد باید به نتایج آن نیز اندیشید .

قوانین اکولوژی : قانون دوم ، ماده از بین نمی رود .

ماده به طور کلی از بین نمی رود بلکه تغییر شکل ماهیت می دهد و در چرخه ای دور میزند .  این دومین مورد از قوانین اکولوژیاست . مثلا لاشه حیوانات مرده ، در اثر فعالیت باکتری های مختلف تجزیه می شود و مقداری گاز ایجاد می شود گازها در هوا استحاله و گم می شوند . مواد معدنی موجود در بدن لاشه به خاک از می گردد ، باکتریها نیز هنگام استفاده از لاشه انرژی و مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت می نمایند ، بعدها خودشان نیز به شکل دیگری از بین می روند و دگرگون می شوند .

قوانین اکولوژی :قانون سوم،همه چیز بر اساس نظام پیوسته ومرتبطی آفریده شده.

دراین جهان بزرگ نمونه های بسیار زیادی را می توان یافت که این حقیقت را به انسان نشان دهد و این موضوع از نظر علمی که در آفرینش جهان به قدرت پروردگار حکیم و قادر وجود دارد حکایت می کند مثلا همزمان با تولد کودک ، در سینه مادر شیر تولید می شود و شیر روزهای اول که حاوی مواد حمایت کننده از بقاء وسلامت طفل است . به گزارش اسان طب  وقتی نوزاد ، زودتر از موعد مقرر متولد می شود و سیستم ایمنی او هنوز به نقطه کمال نرسیده و لذا بیشتر از سایر نوزادان به حمایت ایمنی نیاز دارد ، زمان ترشح آغوز ( همان شیر غلیظ روزهای اول) حتی تا 21 روز ادامه پیدا می کند تا کاستی امنیت سلامت کودک با آغوز شفا بخش ، تا حدودی جبران شود .

قوانین اکولوژی : قانون چهارم  ، هماهنگی تصرفات انسان با نظام طبیعت

فعالیت ها و تصرفات انسان باید با نظام طبیعت ، هماهنگی داشته باشد در واقع این قانون نتیجه عملی سه قانون قبلی است .

منبع مطلب قوانین اکولوژی : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

پروژه شیمی

بهاخان بازدید : 2371 جمعه 17 تير 1390 زمان : 8:4 نظرات ()

« محلول، كلوييد و سوسپانسيون »

 

 1. محلول : همان مخلوط همگن ، مخلوطي است كه تنها شامل يك فاز بوده و اجزاي سازنده آن با هيچ مرزي قابل تمايز نيستند: مثل هوا يا نوشابه.
 2. كلوييد : مخلوطي ناهمگن كه در آن يك جزء به خوبي در جزء ديگر پخش شده است: مثل شير يا خون.
 3. سوسپانسيون : مخلوطي ناهمگن و كاملاً غير يكنواخت: مثل مخلوط ماسه در آب.
 4. ويژگي هاي محلول : اندازه ذرات مخلوط شونده كوچك تر از nm 1 | پراكندگي كاملاً يكنواخت ذرات سازنده | اجزاء سازنده را نمي توان با صافي از هم جدا كرد | شفافيت | پايداري كامل.
 5. ويژگي هاي كلوييد : اندازه ذرات مخلوط شونده بين nm 1 تا nm 1000 | شفافيت | مانند محلول ها با صافي قابل جداسازي نيستند | پايداري چنداني ندارند و در طولاني مدت تغيير
  مي كنند | در اثر 1. سرد يا گرم كردن ، 2. افزودن الكتروليت و يا 3. سانتريفوژ ، ناپايداري آنها افزايش پيدا مي كند و به حالت ژله اي در مي آيند. | از ديگر خواص كلوييدها ، "اثر تيندال".
 6. اثر تيندال : با عبور نور از يك كلوييد ، نور پراكنده مي شود و مي توان ذرات كلوييد را مشاهده كرد: عبور نور از دود سيگار.
 7. ويژگي هاي سوسپانسيون : اندازه ذرات مخلوط شونده خيلي بزرگ ( بيشتر از nm 1000) | ناهمگن | غيريكنواخت | بسيار ناپايدار بوده سريعاً مواد بزرگتر ته نشين مي شوند. | با صافي مي توان اجزاء سازنده را از هم جدا كرد.
 8. تفاوت محلول و كلوييد : در محلول ، ذرات سازنده شامل اتم ها، يون ها و مولكولهاي كوچك هستند؛ در حالي كه در كلوييد ، ذرات سازنده شامل مولكول هاي بزرگ يا تجمعي از مولكول هاي كوچك هستند.
 9. برخي محلول ها شامل چند فاز هستند ؛ مانند نوشابه كه محلولي داراي فاز گازي(حباب) و فاز مايع(مايع نوشابه) است.

10. انواع نيروهاي بين مولكولي در محلول ها :

الف) يون –  دوقطبي : عامل حل شدن جامدات يوني در حلال هاي قطبي : مثل حل شدن نمك طعام در آب. در مورد يونهاي كوچك ، حلالپوشي قوي تر است و هر يون توسط 4 مولكول آب احاطه شده،در حالي كه در مورد يون هاي بزرگتر هر يون توسط 8 مولكول آب احاطه شده است.

ب) دوقطبي – دوقطبي : عامل انحلال مواد قطبي در هم : مثل حل شدن اسيدها در آب. نوع خاصي از اين نيرو ، پيوند قدرتمند هيدروژني است كه در مورد هيدريدها، فقط براي H2O ، NH3 و HCl ، به صورت مايع يا مخلوط همگني از آنها امكان پذير است.

ج) دوقطبي – دوقطبي لحظه اي : همان دوقطبي – دوقطبي القايي ، عامل انحلال مواد غيرقطبي در مايعات قطبي : مثل حل شدن گازهاي هيدروژن، اكسيژن يا نيتروژن در آب.

د) نيروهاي لاندن : همان نيروهاي واندروالسي ، عامل حل شدن دو ماده غيرقطبي در هم و يا مايع شدن يك ماده غير قطبي : مثل مايع شدن گاز اكسيژن در دماهاي خيلي پايين.

11. انواع محلول ها :

الف) محلول مايع در مايع : مثل محلول CHCl3 در CCl4. « قطبي ، قطبي را حل مي كند و غير قطبي، غير قطبي را » مثلاً C5H12 و C6H14 دو مايعي هستند كه كاملاً در هم امتزاج پذيرند. زيرا نيروهاي بين مولكولي در هر دو از نوع لاندن است.

ب) محلول جامد در مايع : مثل محلول نمك در آب. چون معمولاً نيروهاي بين مولكولي بين دو يون از نيروهاي يون –  دوقطبي قوي تر است، امتزاج پذيري محدود است.

ج) محلول گاز در مايع : مثل گاز كربن دي اكسيد در نوشابه. بديهي است كه هرچه ميزان قطبيت مولكول گاز بيشتر باشد، انحلال پذيري آن در مايع قطبي بيشتر است. به طوري كه :

انحلال پذيري در آب :                               He < Ne < N2 < CO < O2 < NO

د) محلول گاز در گاز : تمامي گازها كاملاً در هم امتزاج پذيرند : مثل محلول هوا.

هـ) محلول گاز در جامد : در اين مورد ذرات گاز فاصله خالي بين ذرات شبكه بلور جامد را پر مي كنند : مثل حل شدن گاز هيدروژن در Pd.

و) محلول جامد در جامد : همان آلياژها : مثل آلياژ طلا و مس.

12. انحلال از نظر انرژي : فرايند انحلال شامل 3 مرحله است :

مرحله 1 : جداشدن مولكولهاي حلال از هم : ∆H1 > 0

مرحله 2 : جداشدن مولكولهاي حل شونده از هم : ∆H2 > 0

مرحله 3 : تشكيل نيروهاي بين مولكولي بين مولكولهاي حلال و حل شونده : ∆H3 < 0

  = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3 انحلال∆H

13. انواع محلول ها از نظر آنتالپي انحلال(انحلال∆H) :

الف) محلول ايده آل : محلولي با  0 = انحلال∆H | نيروهاي بين مولكولي بين مولكولهاي
حلال – حل شونده ≈ نيروهاي بين مولكولي بين حلال – حلال و حل شونده – حل شونده.|

در اين موارد :       حلال V   + حل شونده V  = نهايي V | مثال: انحلال گازهاي ايده آل در هم.

ب) انحلال گرماگير : محلولي با  0 > انحلال∆H | نيروي بين مولكولي بين مولكولهاي
حلال – حل شونده > نيروي بين مولكولي بين حلال – حلال و حل شونده – حل شونده.|

در اين موارد :       حلال V   + حل شونده V  > نهايي V | مثال: انحلال KNO3 در آب.

ج) انحلال گرماده : محلولي با  0 < انحلال∆H | نيروي بين مولكولي بين مولكولهاي
حلال – حل شونده > نيروي بين مولكولي بين حلال – حلال و حل شونده – حل شونده.|

در اين موارد :       حلال V   + حل شونده V  < نهايي V | مثال: انحلال اتانول در آب.

14. آنتالپي آبپوشي(آبپوشي∆H) : در انحلال جامدات يوني در آب ، مجموع تغييرات آنتالپي در مرحله هاي 1 و 3 را گويند كه به شدت گرمازا است :                      M+(g) →M+(aq)

15. محلول سير شده : محلولي كه حاوي بيشترين مقدار ممكن حل شونده در لحظه تعادل باشد.

16. اثر دما بر ميزان انواع انحلال ها :

← اگر 0 = انحلال∆H ؛ دما بر ميزان حلاليت بي تاثير است.

← اگر 0 > انحلال∆H ؛ با افزايش دما، حلاليت افزايش مي يابد.

← اگر 0 < انحلال∆H ؛ با افزايش دما، حلاليت كاهش مي يابد.

17. انحلال اكثر مواد گازي در آب، گرمازاست؛ بنابراين با افزايش دما، حلاليت گازها در آب افزايش مي يابد.

18. اثر فشار بر ميزان انواع انحلال ها : در انحلال گازها در مايعات با افزايش فشار،ميزان حلاليت بيشتر مي شود(← قانون هنري)

19. خواص كوليگاتيو(غلظتي) محلولها : خواصي از محلولها كه فقط به غلظت ماده حل شونده
(و نه به نوع آن) بستگي دارد، ناميده مي شوند : فشار بخار، نقطه انجماد و نقطه جوش.

20. با حل شدن حل شونده در حــلال، فشار بخار حــلال كاهش مي يابد، نقطه انجماد آن
كمتر(← منفي تر) مي شود و نقطه جوش آن افزايش مي يابد.

 

21. انواع واحدهاي اندازه گيري غلظت :

← مولاريته : تعداد مولهاي ماده حل شونده در 1 ليتر محلول (M).

← مولاليته : تعداد مولهاي ماده حل شونده در 1000 گرم حلال (m).

← غلظت معمولي : مقدار ماده حل شده بر حسب گرم در 1 ليتر محلول (C).

22. هر چه فشار بخار محلولي كمتر باشد، نقطه جوش آن بيشتر است.

23. الكتروليت : ماده اي كه با حل شدن آن در آب، رسانايي آب افزايش مي يابد: NaCl.

24. غير الكتروليت :  ماده اي كه با حل شدن آن در آب، رسانايي آب تغييري نكند: شكر.

 

© پــــــــــا يـــــــــا ن ©

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 5
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 2
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 1
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 4
 • بازدید ماه : 32
 • بازدید سال : 439
 • بازدید کلی : 176,424